Paylaş

KENTSEL TASARIM

KENTSEL TASARIM

Kentsel Tasarım

 

Kentsel Tasarım çalışmaları ile kentlerin; doğal, kültürel, tarihi ve sosyal dokusu doğrultusunda gerçekleştirilen plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını, alt düzeyde ise yapılar arası ilişkilerin tasarımını içeren uygulanabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm önerileri geliştirmekte ve tüm bu çalışmaları 3. boyutta görselleştirme hizmetleri vermekteyiz.

  • Analiz Çalışmaları
  • Kentsel Tasarım Uygulama Rehberi
  • Kıyı Alanları Tasarımı
  • Karma Kullanım Alanları Tasarımı
  • 3 Boyutlu Modelleme
  • Peyzaj planları ve uygulamaları

Paylaş