Paylaş

Hizmetler

Hizmetler

Neler Yapıyoruz

Makroform Planlama; 10 yılı aşkın tecrübesi ile, Türkiye’de 13 il, 20 ilçede olmak üzere toplam 1950 ha alanda 885.766,00 kişilik nüfusa yönelik İmar Planları, İmar Planı Değişiklikleri, Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları, Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme çalışmaları ile birlikte danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Şehir Planlama

 

Şehir Planlama hizmetlerini “Geleceğin Kentleri Marka Şehirler” vizyonu doğrultusunda; Teknoloji, İnovasyon ve Planlama İlkelerini temel alarak, profesyonel ve tecrübeli ekibimiz ile her tür ve ölçekte İmar Planları, İmar Planı Revizyonları, Sektörel Planlar, CBS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Madenciliği ve Proje Geliştirme Hizmetleri vermekteyiz.

 • Bölgesel Gelişim Planları
 • Mekansal Strateji Planları
 • Çevre Düzeni Planı
 • Nazım İmar Planları
 • Uygulama İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • İlave İmar Planları
 • Revizyon İmar Planları
 • İklim Eylem Planları
 • Sektörel Planlar ( Turizm Planları, Sanayi Alanları Planları,Lojistik Strateji Planları )
 • Ulaşım Planları
 • Yenilenebilir Enerji Alanı Planları (HES-GES-RES)
 • Mevcut İmar Planlarının Sayısallaştırılması, Akıllandırılması
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Madenciliği ve Yazılım Altyapısının Kurulması.

Kentsel Tasarım

 

Kentsel Tasarım çalışmaları ile kentlerin; doğal, kültürel, tarihi ve sosyal dokusu doğrultusunda gerçekleştirilen plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını, alt düzeyde ise yapılar arası ilişkilerin tasarımını içeren uygulanabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm önerileri geliştirmekte ve tüm bu çalışmaları 3. boyutta görselleştirme hizmetleri vermekteyiz.

 • Analiz Çalışmaları
 • Kentsel Tasarım Uygulama Rehberi
 • Kıyı Alanları Tasarımı
 • Karma Kullanım Alanları Tasarımı
 • 3 Boyutlu Modelleme
 • Peyzaj planları ve uygulamaları

Kentsel Dönüşüm

 

Kentsel Dönüşümün; afetlere karşı güvenli, nitelikli yaşam alanları oluşturmanın yanı sıra akıllı kent altyapıları, iklim krizine yönelik tedbirlerin alınması, yenilenebilir yeşil enerji kullanımının kentlerimize kazandırılması için bir fırsat olduğu bilinciyle; 

Kentsel Dönüşüm süreçlerindeki 11 yıllık tecrübemiz, profesyonel yaklaşımımız, uzman ekibimiz ile kentsel dönüşüm süreçlerinde aktif olarak hizmet vermekteyiz.

 • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
 • Riskli Alan
 • Rezerv Yapı Alanı
 • Riskli Yapı Tespitleri
 • Hak Sahipliği Tespiti
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Dönüşüm Modeli
 • İmar Planları
 • Kentsel Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme
 • Hukuki ve Teknik Danışmanlık

Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme

 

Profesyonel ekibimiz ve çözüm ortaklarımızla;

Proje ortaklarımızın yatırımlarına yönelik hedeflerini belirlemelerine, en uygun yer seçimi ve doğru yatırım kararları verme süreçlerine profesyonel bir bakış açısıyla; doğru yer, doğru yatırım, doğru proje üretimi konularında analizler, öneriler geliştirmekte, finansal ve finansman modelleri’’ geliştirmekteyiz. Ortaklarımızın risk ve getiri  beklentilerini karşılamak amacıyla; “yatırımlarına iştirak etmek, şeffaf ortak girişimler  kurmak, tüm yatırım modelleri için uygun yapıyı oluşturmak”  için hizmet vermekteyiz.

 • Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme
 • Fizibilite çalışmaları
 • Gayrimenkul Değerleme, Bilgilendirme ve Raporlama
 • Maliyet planlaması ve yönetimi
 • Tasarım, Mimari Proje ve İnşaat Yönetimi
 • Pazarlama ve Satış Planlaması

Proje Yönetimi ve Danışmanlık

 

Şehircilik, iklim değişikliği ve akıllı kent uygulamaları konularında her tür ve ölçekte, kamu veya özel  proje talepleri doğrultusunda;  Proje geliştirme , iş akış programlarının yapılması, finansman modellerinin ve uygulama modellerinin oluşturulması ile tüm bunların yönetimi konularında  hizmet vermekteyiz.

 • Hibe Programları
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Proje Geliştirme
 • İmar Mevzuatı ve Hukuksal Danışmanlık

 

 • MİMARİ KONSEPT PROJE ÇALIŞMALARI
 • KONUT VE TİCARİ PROJELER
 • BUTİK VİLLA PROJELERİ