Paylaş

Hakkımızda

Hakkımızda

01

Makroform Planlama

2011 yılında kurulan Makroform Planlama Kentsel Tasarım İnşaat ve Danışmanlık Ltd.Şti. kurumsallaşan yapısı içerisinde Şehir Plancıları, Mimar ve mühendislerden oluşan kadrosu ile müşavirlik hizmetleri vermektedir..

Bu kapsamda; her tür ve ölçekte İmar Planları, Kentsel Dönüşüm Planları ve Süreç Yönetimi, Kentsel Tasarım Uygulama Rehberi Ve Projeleri, Stratejik Planlar, (CBS) Coğrafi Bilgi Sistemleri veri madenciliği, Gayrimenkul Geliştirme, Mimari Hizmetler, İnşaat ve Danışmanlık faaliyetleri, kamu ve bireysel talepler için; özgün, etkin, yenilikçi, proje geliştirme odaklı, amaca yönelik plan ve projeler geliştirmektedir.

MİSYON

Sürdürülebilir marka şehirler hedefiyle; yeni kentleşme stratejilerine, gelişen dünya koşullarına, temiz enerji altyapısı ile kurgulanan akıllı kent sistemlerine yönelik özgün,uygulanabilir “İnsan Odaklı” çözüm önerileri geliştirmek. Gelişime açık girişimci proje ortaklarımızla gelenek ve gelecek odaklı akıllı medeniyet şehirlerini planlamak.

VİZYON

Planlama, Tasarım, Teknoloji ve İnovasyon ilkeleri temelinde; günümüz şehirlerinin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir, erişilebilir ve çevreci şehircilik hizmetleri üretme, proje geliştirme, uygulama, yönetim süreçlerinde etkin, güvenilir bir marka kuruluş olmaktır.

02

Disiplinlerimiz

Proje süreçlerinde; analiz etme, tasarlama, kurgulama ve yönetim yeteneklerimize güveniyoruz.

%

Planlama

%

Tasarım

%

Teknoloji§İnovasyon