Şehir ve Bölge Planlama

İlkeli, Profesyonel ve tecrübeli ekibimiz ile çözüm odaklı her tür ve ölçekte İmar Planları İmar Planı Değişiklikleri hizmetlerini vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ ;

 • Çevre Düzeni Planları
 • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları
 • 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planları
 • Revizyon İmar Planları
 • Mevzii İmar Planları
 • Organize Sanayi Bölgesi Planları
 • Parselasyon Planları
 • Harita Hizmetleri
 • İmar Planı Sayısallaştırma
 • Ulaşım Planları
 • Turizm Planları
 • Koruma amaçlı imar planları
 • HES ve RES Planları