Misyon & Vizyon

Misyon

MAKROFORM PLANLAMA olarak Şehircilik hizmetleri ve kentleşme stratejileri bağlamında özgün çözüm önerileri ve uygulanabilir projeler geliştirerek günümüz şehircilik anlayışına katkıda bulunmak ve iş hacmini kalite ve özgünlükten ödün vermeden arttırmak.

Vizyon

MAKROFORM PLANLAMA olarak Şehircilik hizmetleri, İmar Planları, Kentsel tasarım, Kentsel Dönüşüm projeleri bağlamında, özgün proje geliştirme, uygulama ve yönetim süreçlerinde etkin ve aranan marka kuruluş olmaktır.

>> Yenilikçi yaklaşım ve cesur girişimlerle sektörde bilinirliğimizi artırmak ve ülke genelinde öncü bir kuruluş haline gelmek.

>> Bireye, çevreye ve toplumakarşı olan sorumlulukların farkında olarak çalışmalar sürdürmek,

>> Faaliyet bölgesinin kalkınması ve doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi doğrultusunda verimli kullanılması ve toplumsal bilincin gelişmesinde rol oynamak.