Kentsel Tasarım

Makroform Planlama; Kentsel Tasarım çalışmaları ile kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlayan, plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan, yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası ilişkilerin tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren ve tüm bu çalışmaları 3. boyutta görselleştiren bir disiplinler arası çalışma yapmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

  • Analiz Çalışmaları
  • Kentsel Alan Tasarımları ve Uygulamaları
  • Modelleme (3D)
  • Peyzaj Tasarımları ve Uygulamaları