Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm; Afet riskine karşı önlem almak, niteliksiz yapı stoğunun değiştirilmesi, değişen, dönüşen ve gelişen günümüz yaşam standartları, teknolojik gelişmeler, değişen kentsel işlevler doğrultusunda gerçekleşmesi kaçınılmaz bir süreçtir. Firmamız Kentsel Dönüşüm süreçleri hakkındaki bilgi, tecrübe ve profesyonel yaklaşımı ile Kentsel Dönüşüm süreçlerinin tamamında faal olarak hizmet vermektedir.

HİZMETLERİMİZ

 • Analitik Etüt Çalışmaları; Anket Çalışmaları, Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizlerinin Yapılması
 • Dönüşüm Alanının SWOT Analizinin Yapılması.Doğru Tespit – Etkin Çözüm.
 • Kamulaştırma Detay Çalışmaları, Gayrimenkul Değerleme ve Hak Sahipliliği Tespiti
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Dönüşüm Parametreleri ve Uzlaşma Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Matematiksel ve Finansal Paylaşım Modelleri Kurgulanması
 • Kentsel Tasarım Projeleri ve İmar Planlarının Hazırlanması
 • Mimari Programın ve Projelerin Hazırlanması
 • Hak Sahipleri ile Uzlaşmaya Yönelik Görüşmelerin Yapılması
 • Uygulamaya Yönelik Stratejik Eylem Planlarının Hazırlaması
 • Resmi Süreçlerin Planlaması ve Uygulanması